Kasvun paikkoja – Nuoret media- ja tapahtuma-aloilla

13.12.2022

Metropolia Ammattikorkeakoulun Re:act – Nuorten verkostot työelämään -ESR-hanke päättyi marraskuun lopussa. Re:actin päämääränä oli auttaa media- ja tapahtuma-aloille valmistuneita nuoria ja työnantajia löytämään toisensa. Hankkeen tuloksena syntyi runsaasti työelämäkontakteja, nuorten ammatillinen osaaminen ja työkokemus karttuivat ja moni hankkeeseen osallistunut nuori työllistyi alalle keikkatöihin tai pidempiin työsuhteisiin.

Re:act-hankkeen alkaessa keväällä 2021 elettiin vielä tiukkojen koronarajoitusten aikaa. Etenkin tapahtuma-alan näkymät olivat lohduttomat, niin liiketoiminnan kuin alalla aloittavien nuortenkin näkökulmasta. Re:actin toiminta-aikana yhteiskunta avautui ja luovat alat siirtyivät hetkessä massatyöttömyydestä työvoimapulan aikakauteen. Yhtäkkiä osaavalle työvoimalle oli niin suuri kysyntä, että tekijöiden puute alkoi haitata jo toimintaa.

Media- ja tapahtuma-alat ovat freelancer- ja keikkatyövaltaisia. Tieto avoimista työpaikoista ja -keikoista kulkee alojen omissa verkostoissa ja foorumeissa. Vain harvat avoimet työpaikat päätyvät julkisille työnvälityssivustoille tai työvoimahallinnon tietoon. Tämä vääristää käsitystä luovien alojen työvoimatarpeista. Esimerkiksi tuoreessa ammattibarometrissa kulttuurialalla nähdään olevan työvoiman ylitarjontaa. Ainakin media- ja tapahtuma-alojen osalta näkemys on selvässä ristiriidassa todellisuuden kanssa.

Toki työnantajat ensisijaisesti etsivät jo valmiiksi osaavia työntekijöitä. Työuraansa vasta aloittaville nuorille tilanne voi olla hankala, jos osaamista ja kokemusta ei ole vielä kertynyt riittävästi. Alan tulevaisuus vaatii kuitenkin myös riskinottoa työnantajilta: kukaan ei ole aloittaessaan vielä ammattilainen. Siksi nuorille työntekijöille soveltuvia ns. entry level -tason työtehtäviä olisi hyvä kartoittaa ja synnyttää systemaattisesti. Tämä on erityisen tärkeää media- ja tapahtuma-aloilla, joilla ammattilaiseksi opitaan tyypillisesti työtä tekemällä ja töitä saadaan verkostojen kautta.

Re:act-hankkeen loppujulkaisussa Kasvun paikkoja – Nuoret media- ja tapahtuma-aloilla tarkastellaan nuorten ammatillisen identiteetin kehittymistä, työllistymistä ja työssäoppimista hanketyöntekijöiden, opettajien, työelämäkouluttajien sekä työnantajien näkökulmista. Julkaisun loppuluvussa nostetaan lisäksi esiin toimenpide-ehdotuksia etenkin työllisyys- ja koulutusalojen toimijoille.

Lue julkaisu sähköisenä ja saavutettavana versiona (linkki toiselle verkkosivulle)

Toivomme, että julkaisu synnyttää uusia ajatuksia ja että sen johtopäätökset jäävät elämään.

Kirjoittaja on Re:actin projektipäällikkö