Jos etsit työntekijää

Työnan­ta­ja, Re:actin palvelut ovat käytössänne, jos…

 • tarvitsette uusia työntekijöitä ja uutta osaamista
 • toimitte media- tai muulla luovalla alalla pääkaupunkiseudulla
 • teillä on mahdollisuus ottaa alle 30-vuotiaita työntekijöitä palkkatöihin, palkkatuelle tai työkokeiluun
 • tahdotte apua uusien työntekijöiden perehdyttämiseen ja ohjaamiseen
 • teillä ei ole aikaa byrokratian kanssa painimiseen

Mitä hyötyä Re:actista on?

 • Etsimme teille sopivan työntekijän alan koulujen ja työllisyyspalveluiden kanssa ja käytämme omia verkostojamme.

 • Hoidamme puolestanne työllistämiseen ja palkkatukeen liittyvää byrokratiaa.

 • Autamme uusien työntekijöiden perehdyttämisessä ja ohjaamisessa.

 • Tarjoamme työtehtäviin liittyvää koulutusta ja ohjausta työpaikalla.

 • Mahdollistamme työntekijöiden täsmäkoulutuksen työnantajan tarpeisiin.

Kuinka paljon palvelut maksavat?

 • Eivät mitään, Re:actin palvelut ovat ilmaisia.
 • Re:actin toiminnan rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto ja Metropolia.

Mitä jos ei toimi media- tai muulla luovalla alalla?

 • Jos teillä on tarjolla media- tai muuhun luovaan alaan liittyviä tarpeita ja työtehtäviä, osallistuminen Re:actiin on mahdollista.

 • Tarjoamme tapauskohtaisesti normaalia enemmän ammatillista ohjausta uusille työntekijöille, jos työpaikalla ei ole omasta takaa alan osaamista.

Kuinka paljon palk­ka­tu­kea voi saada?

 • Palkkatuen määrä voi olla 30–50% palkkakustannuksista.
 • Palkkatuen enimmäiskesto on pääsääntöisesti 6–12 kk.
 • Tuen suuruus ja kesto riippuu mm. työttömyyden kestosta.
 • Enimmäismäärä yritykselle on 1400 €/kk.
 • Alle vuoden työttömänä ollut voi saada max 30% palkkatukea.
 • Alle kaksi vuotta työttömänä ollut voi saada max 40% palkkatukea.
 • Yli kaksi vuotta työttömänä ollut voi saada max 50% palkkatukea.
 • Yhdistykset voivat saada max 100% palkkatukea 65% työaikaan asti, jos palkattava henkilö on ollut yli 24 kuukautta työttömänä 28 kuukauden aikana.
 • Lue lisää palkkatuesta TE-palveluiden sivulta.

Onko muita työllistämisen tukia?