Tämä on Re:act

Re:act – Yhden luukun palvelu media- ja luoville aloille. Ilmaiseksi.

Re:act – Nuorten verkostot työelämään on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama hanke, joka alkoi huhtikuussa 2021. Hanketta vetää Metropolia Ammattikorkeakoulu, yhdessä Helsingin kaupungin, Kiinteistö Oy Kaapelitalon ja Stadin ammatti- ja aikuisopiston kanssa. Sen tarkoituksena on yhdistää koronan takia ilman töitä jääneet alle 30-vuotiaat nuoret sekä media- ja luovan alan yritykset ja muut toimijat. Toiminnan pääpaino on Suvilahden, Kaapelitehtaan ja N10:n ympäristöissä, mutta myös muut luovan alan toimijat ovat tervetulleita osallistumaan Re:actiin.

Re:actin tavoitteena on, että media- ja luovan alan kouluista valmistuneet nuoret pääsevät työkokeiluun, palkkatuelle tai palkkatöihin alan työpaikkoihin. Samalla he tutustuvat alalla toimiviin ihmisiin ja oppivat ammattialaansa käytännössä. Re:actin kouluttajat tarjoavat tarpeen mukaan lisäkoulutusta ammatissa toimimiseen. Jos alan opinnot ovat jääneet kesken, Re:act auttaa tutkinnon saamisessa valmiiksi.

Työnantajilla puolestaan on mahdollisuus löytää itselleen tulevaisuuden työntekijöitä ja kouluttaa heitä omiin tarpeisiinsa. Pidemmän aikavälin tavoite on, että nuoret ammattilaiset löytävät paikkansa työelämästä.

Täsmä­kou­lu­tus­ta ja apua byro­kra­tian kanssa

Re:actin tehtävä on siis löytää oikeat nuoret ja työnantajat ja saattaa heidät yhteen. Nuorten etsimisessä teemme yhteistyötä mm. Metropolian, Stadin AO:n ja Helsingin työllisyyspalveluiden kanssa. Autamme myös työkokeiluun, palkkatukeen ja Helsinki-lisään liittyvissä paperitöissä. Tarkoitus on, että rekrytointi ja siihen liittyvät asiat ovat mahdollisimman helppoja kaikille osapuolille.

Rekrytoinnin jälkeen Re:actin kouluttajat ovat nuorten ja työpaikkojen käytettävissä. Voimme tarjota tarpeiden mukaan eri alojen täsmäkoulutusta sekä nuorille että työpaikkojen vakinaiselle henkilöstölle. Lisäksi järjestämme isommille ryhmille koulutuksia esiin nousevista aiheista. Kouluttajamme toimivat etenkin liikkuvan kuvan, äänen, striimauksen, valokuvan, graafisen suunnittelun, tuotannon ja livetapahtumien toteutuksen puolella. Myös muut ammattialat ovat mahdollisia ja niihin voidaan hankkia ulkopuolista koulutusta. Myös nuorten perehdyttämiseen ja ohjaamiseen on mahdollista saada tukea Re:actin kouluttajilta.

Kuka voi osallistua?

Re:actin palvelut on tarkoitettu kaikille pääkaupunkiseudulla toimiville media- ja luovan alan työnantajille sekä alan kouluista valmistuneille alle 30-vuotiaille nuorille, jotka ovat tällä hetkellä ilman työtä. Myös nuoret, jotka ovat tehneet alan töitä mutta joilla ei ole alan koulutusta, ovat tervetulleita mukaan.

Työnantajan perustoiminnan ei tarvitse liittyä suoraan rekrytoitavan nuoren ammattialaan, Re:actin kouluttajien tehtävä on varmistaa, että nuori saa riittävän ammatillisen ohjauksen työn alussa.

Vallitsevasta tilanteesta johtuen toimintaan on myös mahdollista osallistua, vaikka ei voisikaan tällä hetkellä tarjota paikkoja nuorille. Eli esimerkiksi yrityksen vakinaiselle henkilöstölle voidaan rakentaa koulutusta, josta voi olla hyötyä tulevaisuudessa esimerkiksi uusien työntekijöiden rekrytoinnissa ja perehdytyksessä.

Re:actin palvelut ovat maksuttomia ja osallistumisen pituus ja intensiteetti ovat jokaisen työntekijän ja työnantajan itse päätettävissä.

Kuinka paljon palvelut maksavat?

Eivät mitään, Re:actin palvelut ovat ilmaisia. Re:actin toiminnan rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto ja Metropolia.