Saavu­tet­ta­vuus­se­los­te

React.metropolia.fi-sivustoa koskee EU:n saavutettavuusdirektiivi sekä laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia. Tavoitteena on ihmisten yhdenvertaisuus digitaalisessa yhteiskunnassa ja yhdenmukaiset vaatimukset saavutettavuudelle. Sivuston saavutettavuusstandardi on WCAG 2.1, AA-taso. Verkkosivujen kehittämisessä on huomioitu saavutettavuusvaatimukset ja teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi.

Digi­pal­ve­lun saavutettavuuden tila

Sivusto täyttää saavutettavuusvaatimukset suurelta osin.

Ei-saavu­tet­ta­va sisältö

Havait­ta­va: Sisäl­lös­tä puut­tu­vien teks­ti­vas­ti­nei­den mahdollisuus

Saavut­ta­ma­ton sisältö ja sen puutteet

Sivustolla saattaa olla sisällöntuottajien lisäämiä kuvia, joilla ei ole tekstivastinetta.

Saavu­tet­ta­vuus­vaa­ti­muk­set jotka eivät täyty

  • 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö

Havait­ta­va: Sisäl­lös­sä väärin tehdyn semant­ti­sen merk­kaa­mi­sen mahdollisuus

Saavut­ta­ma­ton sisältö ja sen puutteet

Sivustolla saattaa olla sisällöntuottajien väärin käyttämää semanttista merkkausta.

Saavu­tet­ta­vuus­vaa­ti­muk­set jotka eivät täyty

  • 1.3.1 Informaatio ja suhteet

Hallit­ta­va: Puut­teel­lis­ten linkki­tekstien mahdol­li­suus sisällössä

Saavut­ta­ma­ton sisältö ja sen puutteet

Sivustolla saattaa olla sisällöntuottajien tekemiä linkkejä, joiden tarkoitusta ei voida selvittää pelkästä linkkitekstistä tai linkkitekstistä ja sitä ympäröivästä kontekstista.

Saavu­tet­ta­vuus­vaa­ti­muk­set jotka eivät täyty

  • 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa)

Huoma­sit­ko saavutettavuus­puutteen digi­palvelussamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi

Kerro saavu­tet­ta­vuus­puut­tees­ta sähköpostilla:

antti-veikko.salo@metropolia.fi

Valvon­ta­vi­ran­omai­nen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon (avautuu uuteen ikkunaan). Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvon­ta­vi­ran­omai­sen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000