Katse rohkeasti amma­til­li­seen koulutukseen

Ammattikorkeakouluilla ja ammatillisella koulutuksella on Suomessa selkeä työnjako. Koulutusasteilla on kuitenkin paljon yhteistä. Esimerkiksi työelämälähtöisyys ja työssä tapahtuva oppiminen ovat molemmilla asteilla keskeisessä asemassa.

Lue lisää