Oppi­sopimuk­sella onneen?

15.5.2021

Oppisopimusopiskelu on vahvasti nostanut päätään yhtenä mahdollisuutena suorittaa ammatillinen tutkinto. Kaikki tutkinnot, niin perus-, ammatti- kuin erikoisammattitutkinnotkin on mahdollista suorittaa oppisopimuksella. Tämä tarkoittaa yhteensä 164 ammatillista tutkintoa, ajoneuvoalan ammattitutkinnosta yritysneuvojan erikoisammattitutkintoon.

Opiskelun kesto riippuu aiemmasta osaamisestasi ja omista tavoitteistasi, pääsääntöisesti perustutkinnon suorittaminen kestää 1–3 vuotta, ammatti- ja erikoisammattitutkintojen 1–1,5 vuotta.

Oppi­so­pi­mus tehdään työpaikalla

Jotta voit opiskella oppisopimuksella, tarvitset alan työpaikan. Jos sinulla on jo työpaikka olemassa ja työnantajasi on halukas kouluttamaan sinut, homma etenee helposti: Ota yhteyttä Stadin AO:n oppisopimuspalveluihin puh. (09) 310 88431 tai oppisopimus@hel.fi.

Jos puolestaan olet työtön, oppisopimuksen ajaksi on mahdollista saada palkkatukea. Tuen suuruus riippuu mm. työttömyyden kestosta ja se on yleensä 30–50% palkkauskustannuksista. Palkkatuki alentaa oppisopimuksesta syntyviä kustannuksia työnantajalle ja auttaa näin toivomasi paikan saamisessa. Kysy palkkatukimahdollisuudesta omalta yhteyshenkilöltäsi TE-toimistossa tai työllisyyspalveluissa. Mainitse palkkatuesta myös mahdolliselle työnantajalle.

Kun oppisopimuspaikka on löytynyt, pallo siirtyy koulutustarkastajalle. Hän ottaa yhteyttä tulevaan omaopettajaasi ja varmistaa työpaikan olosuhteet opiskelulle sopiviksi yhdessä opettajan kanssa. Omaopettaja puolestaan vastaa kanssasi HOKSin (henkilökohtainen opintojen kehittämissuunnitelma) suunnittelusta ja toteutumisesta. Ennen opintojen alkua järjestetään tapaaminen, jossa käydään jokaisen vastuut ja tehtävät yhdessä läpi. On tärkeää, että kaikki tietävät mitä sitoutuminen ja sopimuksen allekirjoittaminen käytännössä tarkoittaa.

Kun asioista on päästy yhteiseen ymmärrykseen, allekirjoitetaan sopimus. Sopimus voi koskea koko tutkintoa tai vain yhtä tai muutamaa tutkinnon osaa. Osallistut opiskelijoille suunnattuun aloitustilaisuuteen, jossa käydään läpi tarkemmin oppisopimusta koskevia asioita. Jos suomen kielen taitosi on kehittyvä, sinun on mahdollista saada S2-tukea. Myös oppilaitoksen opiskelijahuollon palvelut ovat käytettävissäsi.

80% työs­sä­op­pi­mis­ta, 20% muulla tavoin oppimista

Oppisopimus on työelämässä tapahtuvaa oppimista. Työsuhteesta laaditaan työsopimus ja saat työstäsi työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Työtunteja sinulla pitää olla vähintään 25 tuntia viikossa. Jos kaikkia ammattitaitovaatimuksia ei saavuteta työpaikalla, opetusta voidaan järjestää myös oppilaitoksessa. Karkea arvio on, että oppisopimuksesta 80% on oppimista työtä tekemällä, 20 % muulla tavoin oppimista, esimerkiksi koulussa opiskelemalla.

Koulupäivät sisältyvät työpäiviin, mutta työnantajan ei ole pakko maksaa niistä palkkaa. Jos et saa koulupäiviltä palkkaa, olet oikeutettu hakemaan päivärahaa. Lisäksi voit tietyin kriteerein saada muitakin opintososiaalisia etuuksia, kuten matkakorvauksia ja perheavustusta. Työntekijänä et ole oikeutettu Kelan opintoetuuksiin tai erilaisiin opiskelija-alennuksiin. Lomasi määräytyvät työsuhteesi perusteella ja voit sopia ne työnantajan kanssa koulun loma-ajoista piittaamatta.

Voit suorittaa osan oppisopimuksestasi kansainvälisessä vaihdossa. Kesto vaihtelee 4–8 viikon välillä, vaihto tehdään Erasmus-vaihtona toisessa EU- tai ETA-maassa ja se edellyttää luonnollisesti työantajasi hyväksyntää.

Vaih­toeh­toi­nen tapa opiskella

Oppisopimus on hyvä vaihtoehto sinulle, joka koet oppivasi työtä tekemällä tai jos koulumuotoinen opiskelu syystä tai toisesta ei ole sinun juttusi. Tutkinnon suorittaminen on tärkeä asia, sillä se mahdollistaa sinulle paremmat työllistymismahdollisuudet. Vaikka et työllistyisikään tai jäisit työttömäksi, toisen asteen tutkinnon suorittaminen takaa sinulle paremmat ehdot myös työmarkkinatuen saamisessa.

Lisää oppisopimuksesta löydät Stadin AO:n nettisivuilta.

Eri tutkinnoista löydät lisätietoja täältä.

Lisätietoa saat myös Re:act-hankkeen koulutuskoordinaattori Arja Seppälältä:
arja.seppala@hel.fi ja puh. 050 3658 176.

Kirjoittaja on Re:actin koulutuskoordinaattori sekä koulutustarkastaja Stadin AO:n oppisopimuspalveluissa