Ohjaus­ryhmän 1. kokous

11.6.2021

Re:act – Nuorten verkostot työelämään ‑hankeen ohjaus­ryhmän 1. kokous

Pe 21.5.2021 klo 12–14
Teams

Läsnä:

Jyrki Sinisalo (puheenjohtaja)
Mari Silver, Metropolia
Jorma Harjamäki, Stadin ammatti- ja aikuisopisto
Siisi Hirvikoski, Helsingin työllisyyspalvelut
Anni Sundell, Kiinteistö Oy Kaapelitalo
Pekka Mönttinen, nuorisopalvelut, Helsingin kaupunki
Anna Tilus, Streamteam Nordic Oy
Auli Vuorela, Hämeen ELY-keskus
Antti-Veikko Salo, projektipäällikkö (esittelijä)
Leena Louhivuori, projektikoordinaattori (sihteeri)
Ari Matinmikko, kouluttaja
Arja Seppälä, koulutuskoordinaattori
Aura Kaarivuo, koulutuskoordinaattori

LIITE 1: Kokouksen esityslista ja diaesitys

Pöytä­kir­ja

1. Puheen­joh­ta­ja avaa kokouksen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.04 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2. Esit­täy­ty­mis­kier­ros

Puheenjohtaja avasi esittäytymiskierroksen 

– Jyrki Sinisalo: Taustat tulevat vahvasti teatterista – koko ikä teatterissa. Viimeiset 20 vuotta esitys- ja teatteritekniikan koulutuksen kehittämisen parissa Metropolia amk:ssa (ennen Stadia). Ollut mukana hankkeissa kehittämässä opetusta 2000-luvun alusta asti. Jäänyt eläkkeelle mutta erilaisia asiantuntijatöitä alalla. Nyt myös oma valotaiteen LightArt-työstudio. Valmistunut Teakista ääni- ja valosuunnittelun puolelta (nyt Taideyliopisto).

– Jorma Harjamäki: Pitkä ura takana – 40 vuotta sitten aloitti elokuvaopiskelun ja elokuva-alan työt. 16 vuotta sitten opettajaksi Stadin ammattiopistoon. Toimenkuvat ovat olleet vaihtelevia. Nyt yrittäjyysasiantuntijana, alana yrittäjyyskasvatus. Ollut mukana edellisen hankkeen ohryssä ja sitä kautta sai laajemman kuvan koko asiasta. Samalla Jorma alkoi miettiä, miten voisi itse edistää opetuksen ja työelämän yhteistyötä media-alalla.

– Siisi Hirvikoski: Sai eilen (20.5.) tiedon että on mukana ohjausryhmässä. Ei ole juuri ehtinyt vielä tutustua tarkemmin. Työskentelee Ohjaamossa kehittämiskoordinaattorina. Tausta TE-toimistossa. Siisin mukaan kiva tulla Metropolian hankkeeseen. Sydän sykkii Metropolialle, koska valmistui sieltä sosionomiksi.

– Aura Kaarivuo: Metropolian elokuvan ja television tutkinnon tutkintovastaava. Lehtorina 12 vuotta. Hankkeessa koulutuskoordinaattorina ja linkkinä koulutuksen ja työelämän yhteistyössä. Aihepiiri on erityisen läheinen ja kokee, että on tärkeää, että kehitetään yhdessä tutkintoa ja työelämää.

– Ari Matinmikko: Graafisen suunnittelun kouluttajana hankkeessa. Mukana myös edellisessä hankkeessa. Pitkä ura takana Helsingin kaupungilla.

– Pekka Mönttinen: Helsingin kaupungilla nuorisopalveluiden tapahtumayksikön esimiehenä. Kulttuuriareena Glorian toiminnanjohtajana 20 vuotta ja sen jälkeen siirtyminen Suvilahteen Tiivistämön toiminnanjohtajaksi.

Glorian työssäoppimismallin kehittäminen tapahtuma-alalle jatkuu Tiivistämöllä. Oppilaitokset ovat tulleet toimintaan myöhemmin mukaan. Tiivistämöllä korona-aikana strtiimaustuotannoista tullut keskeinen toiminto. Se on osoittautunut hyväksi konseptiksi. Nyt mennään kuukausi kerrallaan tapahtuma-alalla. Ollaan tiukoilla, odotetaan kesää.

– Arja Seppälä: TV- ja videopuolella pitkään. Tuli aikanaan töihin Heltechiin, joka on nykyään Stadin AO. On myös Metropolian kasvatti. Tuntee kiinnostusta Stadin AO:n ja Metropolian yhteistyön kehittämiseen. Sydän sykkii medialle. Tällä hetkellä Re:actin koulutuskoordinaattorina ja oppisopimustarkastajana Stadin AO:n ravintolapuolella. Oppisopimuspuolelta hakemassa erilaista perspektiiviä koulutukseen.

– Mari Silver: Tutkintovastaavana ja tiimivastaavana Metropoliassa Media-, muotoilu- ja konservointi -osaamisalueella. Ollut Metropoliassa 15 vuotta töissä. Työelämäkontaktit sekä opiskelijoiden ja työelämän yhteistyö avainasemassa. Tässä omat vahvuudet ja input.

– Anni Sundell: Toimii Suvilahden yhteisömanagerina. Kiinteistö Oy Kaapelitalo on Helsingin kaupungin hallinnoima kiinteistökokonaisuus, johon kuuluvat Kaapelitehdas, Suvilahti ja Nilsiänkatu 10. Toiminut aiemmin Kaapelitehtaalla tiedottajana ja nyt Suvilahden alueen yhteisömanagerina.

– Anna Tilus: Streamteam Nordicissa tuottajana. Streamteam tekee urheilutuotantoja eri kanaville. Tuottajana vastaa kaikesta tuotannoissa.

– Auli Vuorela: Hämeen ELY-keskuksen rahoitusasiantuntija, edustaa ESR-rahoittajaa hankkeessa. Toiminut 23 vuotta rakennerahastoasioiden kanssa. Rooli hallinnollinen. Seuraa, että hanke etenee suunnitelmien mukaan. Ennen ELY-keskusta toiminut 10 vuotta luovilla aloilla.

– Leena Louhivuori: Työura kulttuurintutkijana Helsingin yliopistossa ja Suomen akatemiassa. Ollut perustamassa nuorisotutkimusverkostoa ja toiminut verkostossa. Aiemmin suomalaisten ja pohjoismaisten dokumentti-, lyhytelokuvien ja animaatioiden levitys- ja festivaalityö. Re:actissa tehtävänä vaikuttavuusseuranta ja tutkimustyö. Re:start-hankkeessa huomattiin, kuinka tärkeää seurannan tekeminen on.

– Antti-Veikko Salo: Re:act-hankkeen projektipäällikkö. Ollut mukana media-alan ja luovien alojen hanketoiminnassa 12 vuotta. Sitä ennen elokuvatuotannoissa.

3. Ohjaus­ryhmän rooli hankkeen tukena

Antti-Veikko kävi läpi rahoituspäätökseen kirjatut ohjausryhmän tehtävät (LIITE 1, s. 4–5). Esille nostettiin toive, että ohjausryhmä sparraa ja boostaa hanketoimintaa ja että hankehenkilöstö saa uusia ideoita toimintaan. Auli korosti, että lisäksi on tärkeää huolehtia tiedottamisesta ohjausryhmälle ja että ohjausryhmän jäsenet tiedottavat hankkeesta omille sidosryhmilleen. Antti-Veikko toivoi lisäksi ohjausryhmän jäseniltä hankkeen sivuille blogi- ja muita asiantuntijakirjoituksia.

Aiheesta heräsi keskustelua:

– Jyrki: Hankkeissa syntyy hyviä tapoja ja malleja. Edellisen hankkeen (Re:start) ohjausryhmässä oli rakentavaa ja monipuolista keskustelua, josta syntyi hyviä ideoita mm. jatkohankkeeseen. Toivotaan että ohjausryhmä tulee tutustumaan hankkeeseen ja hankkeen arkipäivän toimintaan. Re:startin ohjausryhmä vieraili toiminnoissa. Päästään toivottavasti parempaan alkuun kun koronatilanne helpottuu ja tilanne paranee. Syksyltä odotetaan paljon.

– Auli: Nyt pärjätään jo oikein hyvin tällä tavallakin. Toivotaan että päästään tutustumaan paikan päälle toimintaan.

– Pekka: Tervetuloa Tiivistämölle Suvilahteen tutustumaan Tiivistämön (aiemmin Gloria) työssäoppimismalliin. Mallia on kehitetty yhdessä oppilaitosten ja työllisyyspuolen kanssa. TE-toimiston kautta on tullut työttömiä nuoria ja oppilaitoksista työharjoittelijoita. Tiivistämöllä on nuoria, joilla ei ole suuntaa mihin lähteä eteenpäin. Vakituinen henkilökunta ohjaa ja vähitellen alkaa toimia myös vertaistuki. Kaikki nuorten rekrytoinnit hoidetaan työllisyyspalveluiden kautta. Nuoria haetaan koko ajan erilaisilla ilmoituksilla. Riina Leskinen hoitaa rekrytoinnit. Riina on myös ohjausryhmässä mutta ei päässyt tänään osallistumaan. Siirryn syksyllä projektipäälliköksi Tommi Laition alaisuuteen. Tavoitteena konseptoida työllistymis- ja työssäoppimismalli Helsingin kaupungille. Helsingin isojen tapahtumien kanssa koordinoidaan yhteistyötä. Isot tapahtumat, kuten Flow, Tuska, Tall Ships Race tekevät yhteistyötä Helsingin kaupungin kanssa. Re:act-hanke tukee hienosti konseptimallin kehittämistä.

– Antti-Veikko: Ehdottomasti kutsutaan ohjausryhmän jäsenet tutustumaan arkipäivän toimintaan, kuten edellisessäkin hankkeessa. Toivotaan ja uskotaan että syksy on koronan suhteen helpompi.

4. Hankkeen tavoit­teet, tilan­ne­kat­saus ja suun­ta­vii­vat tulevaan

Antti-Veikko esitteli hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet, tilannekatsauksen ja suuntaviivat tulevaan
(LIITE 1, s. 6–11).

Aiheesta heräsi keskustelua:

– Auli: Nyt kaksi kuukautta mennyt ja vauhdilla on aloitettu. Olen syksyn toiminnan suhteen luottavainen, näyttää hyvältä. Hyvää työtä on tehty.

– Antti-Veikko: Nyt on huhtikusta alkaen perattu kenttää ja etsitty samansuuntaisia toimintoja ja hankkeita. Tavoitteena koordinoida järjestelmällisesti, ettei olisi suuria toiminnallisia päällekkäisyyksiä. Käytännön toiminnassa olemme huomanneet, että hankkeen täytyy tuntea nuoret ja työnantajat, muuten toiminnasta ei tule mitään. Rekrytointitilanteessa pitää tuntea molemmat, pitää tuntea nuorten vahvuudet ja heikkoudet ja tietää, mitä työnantaja tekee ja toivoo. Siksi nyt on ”osaajaportfolion” luominen nuorista työn alla.

– Arja: Aloitin 1.4. oppisopimustarkastajana, en näe ongelmaa oppisopimuksen ja palkkatuen yhdistämisen kanssa. Työnantajapuoli saa koulutuskorvauksen ja opiskelija saa etuja. Palkkatuki edellyttää työttömyyttä joten statusasiat pitää olla selkeät. Opiskelijat eivät voi osallistua hankkeeseen.

– Jorma: Aiemmassa työssä Digitalentsissa nuorilla oli substanssi hallussa. Nykyinen toiminta yrittäjyyskasvatuksessa. Oman osaamisen markkinointi ja verkostoituminen ovat taitoja joita tarvitaan. Media-alalla ja luovilla aloilla eletään keikkataloudessa.

– Antti-Veikko: Hankkeessa on pohdittu oman osaamisen markkinointia, tavalla tai toisella tullaan etsimään tukea tähän, esimerkiksi rakentamalla yhteistyötä businesskoulujen kanssa. Sisällytetään yrittäjämäisen toimintatavan ohjausta hankkeen toimintaan.

– Jyrki: Hienoja ajatuksia ja kokonaisuuksia, nostan muutaman asian esiin vielä. Portfoliosta hahmottuu, mitä oikeasti osaa. Opinnäytetyön kanssa sama juttu. Kun nämä ovat hallussa, se vapauttaa energiaa sen pohtimiselta, mitä osaan ja mitä en osaa. Keväällä 2019 käytiin tutustumassa Tukholman teatterikorkeakouluun. Tukholmassa aloitettu tapahtumatuotannon turvallisuushanke ETTE on nyt levinnyt Euroopan tasolle ja käännetty suomeksi. Siihen liittyen voisi olla yhteydessä Tero Aaltoon, joka vetää SafeOnStage-hanketta. Siinä ollaan yhteydessä tapahtuma-alan firmojen kanssa, sieltä saattaisi löytyä myös työpaikkoja.

– Auli: Yrittäjyysosaaminen on hyvä nosto hankkeessa. Seuraavana ehkä hajatelma: koordinaatiotyö on tärkeää, jotta päällekäsyyksiä ei synny. Samalla kuitenkin etsitään synergiaetuja. Koordinaatiotyö voisi jäädä elämään hankkeen jälkeen. Sieltä voisi myös löytyä ylläpitäjä nuorten osaajaportfoliolle.

5. Teema: miten kukin ohjaus­ryhmän jäsen voi edistää nuorten työl­lis­ty­mis­tä media- ja luoville aloille oman työnsä ja posi­tion­sa kautta?

Puheenjohtaja totesi, että esittelyjen yhteydessä sivuttiin kohdan 5 teemaa. Aiheesta heräsi keskustelua:

– Anna: Jos mietin oman positioni kautta, tekninen tuotanto on se juttu. Streamteam Nordic on edelläkävijä, kalusto on aivan spesifiä. Streamteamilla joudutaan joka tapauksessa kouluttamaan jokainen uusi työntekijä. Töitä tehdään paljon iltaisin. Streamteamilla koulutetaan kaikki, kukaan ei ole valmis tullessaan. Tällä viikolla on ollut jo kolme työhaastattelua. Nuoret ovat tavallaan tyhjiä tauluja, joilla ei ole pinttyneitä työtapoja.

– Antti-Veikko: Tässä kannattaisi yhdistää hankkeen ja Streamteamin koulutustoimintoja.

Puheenjohtaja ehdotti, että keskustelua aiheesta jatketaan ohjausryhmän seuraavassa kokouksessa. Sovittiin, että jokainen pohtii asiaa ja tuo ideoita ja näkemyksiä seuraavaan kokoukseen.

6. Muut asiat

Ei muita asioita.

7. Seuraavan kokouksen ajankohta

Seuraavan kokouksen ajankohdaksi sovittiin 14.10.2021 klo 12–14. Toiveena on, että kokous voidaan pitää livenä.

8. Puheen­joh­ta­ja päättää kokouksen 

Puheenjohtaja kiitti kokoukseen osallistuneita ja päätti kokouksen klo 13.45.

Helsingissä 3.6.2021

Jyrki Sinisalo, puheenjohtaja                                              Leena Louhivuori, sihteeri

Kirjoittaja toimii Re:actissa vaikuttavuusseurannan tekijänä