Helsingin palk­ka­tu­ki ja työttömät nuoret eivät kohtaa

28.6.2021

Helsinki on Suomen kulttuurielämän keskus ja Helsingin kaupunki on merkittävä kulttuuri- ja tapahtuma-alojen toimija. Kaupunki järjestää ja tuottaa jatkuvasti kulttuuritapahtumia, ja sen pyörittämät kulttuurikeskukset tarjoavat areenan lukuisille ammattiesiintyjille.

Koronapandemia on kuitenkin ajanut kulttuuri- ja tapahtuma-alat suuriin vaikeuksiin. Yleisötapahtumien kokoontumisrajoitukset ja turvavälimääräykset tulevat pysymään voimassa todennäköisesti vielä pitkään. Tapahtumien järjestäminen on rajoitusten takia edelleen kannattamatonta. Tilanne on erityisen vaikea nuorille, jotka ovat vasta aloittamassa työuraansa kulttuuri- ja tapahtuma-aloilla. Vastavalmistuneet nuoret eivät pääse kiinni työelämään, koska töitä ei ole. Yksityiset työnantajat ovat suurissa taloudellisissa vaikeuksissa ja varsinkaan uutta työvoimaa ei rekrytoida.

Kaupungin palk­ka­tu­ki­paik­koi­hin ei löydy sopivia hakijoita

Samanaikaisesti Helsingin kaupungin palkkatukityöpaikkoja jää täyttämättä, koska niihin ei löydy kaupungin omat kriteerit täyttäviä hakijoita. Kaupungin palkkatukipaikat on rajattu käytännössä jo pidempään työttöminä olleille. Esimerkiksi 25­–29-vuotiaalla nuorella tulee olla työttömyyttä takanaan yli vuosi, jotta on oikeutettu kaupungin palkkatukityöpaikkaan. Samalla palkattavalta henkilöltä edellytetään suoritettua tutkintoa sekä usein ammattimaista osaamista. Käytännössä yhtälö on varsin mahdoton.

Tälläkin hetkellä Helsingin kaupunki hakee työntekijöitä palkkatuettuihin kulttuuri- ja tapahtuma-alan paikkoihin. Niiden täyttäminen on osoittautunut haastavaksi, koska järjestelmä ei juurikaan jousta. Mahdollisimman nopean työllistymisen sijaan kulttuuri- ja tapahtuma-alojen oppilaitoksista valmistuneet nuoret pysyvät työttöminä. Osaltaan tämä pitkittää nuorten työelämään siirtymistä ja aiheuttaa huomattavia kustannuksia ja kerrannaisvaikutuksia.

Nopeammin kiinni palkkatukeen

Julkisten toimijoiden tulisi nyt tehdä kaikki voitavansa tilanteen helpottamiseksi. Ehdotamme, että Helsingin kaupunki keventää palkkatukityöpaikkojensa kriteereitä väliaikaisesti, jotta juuri tällä hetkellä merkittävässä putoamisvaarassa olevat kulttuuri- ja tapahtuma-alojen nuoret työntekijät pääsevät eteenpäin. Oikeus kaupungin palkkatukipaikkaan esimerkiksi kolmen kuukauden työttömyyden jälkeen olisi suuri kädenojennus eloonjäämiskamppailua käyvälle alalle ja sen tulevaisuudelle.

Kirjoittaja on Re:actin projektipäällikkö