Suunta kohti työelämää, vaikka opis­ke­lu­paik­ka jäi saamatta

9.8.2021

Ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin haki kevään 2021 yhteishaussa lähes 160 000 hakijaa, mikä on liki 4% enemmän kuin edellisenä vuonna. Aloituspaikkoja oli tarjolla yli 50 000, mikä tarkoittaa sitä, että vain joka neljäs saa korkeakoulusta opiskelupaikan. Toisella asteella hakijamäärä kasvoi myös, mikä selittyy osin oppivelvollisuuden pidentymisellä. Vaikka toisen asteen aloituspaikkoja on kokonaisuudessaan enemmän kuin hakijoita, alojen välillä hakijamäärissä on suuria eroja.

Media-alan opiskelupaikoista on kova kilpailu, sillä yhtä paikkaa kohden on viisi, jopa kahdeksan hakijaa. Kulttuurialoilla ei useinkaan käytetä todistusvalintaa, vaan opiskelijavalinta tehdään soveltuvuutta ja koulutettavuutta mittaavilla pääsykokeilla. Monissa media-alan kouluissa pääsykokeet ovat monivaiheiset. Opiskelupaikan saamiseen ei siis voi vaikuttaa vaikkapa ylioppilaskirjoitusten arvosanoilla, kuten moniin muihin tutkintoihin haettassa, mutta urahaavetta media-alalla voi silti edistää monin tavoin. Myös siinä tapauksessa, että paikka media-alan kouluun jäi saamatta.

Mitä käyttää välivuosi tehokkaasti?

Väliajan ennen seuraavaa mahdollisuutta hakea alan koulutukseen voi käyttää omien tietojen ja taitojen kartuttamiseen. Usein erilaiset opinnot, työkokemus, verkostoituminen tai projekteihin osallistuminen selventävät omaa käsitystä siitä, millaiset työt media-alalla itseä kiinnostavat ja onko tämä ala todella se oma juttu. Kilpailulla alalla kokemus ja osaaminen auttavat myös opiskelupaikan saamisessa.

On järkevää pohtia erilaisia urapolkuja, eikä ole väärin tai hävettävää vaikka huomaisi, että oma unelmien opiskelupaikka tai työura löytyykin jostain ihan muualta. Välivuoden tai ajan ennen seuraavaa hakukierrosta voikin käyttää tutustumalla alaan mahdollisimman hyvin.

 • Avoimen opinnot
  Useimmat korkeakoulut tarjoavat tutkintoon kuuluvia opintoja myös avoimessa ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. Sen lisäksi, että avoimen opinnoissa kartutetaan tietoa ja osaamista, opinnot voi mahdollisesti opiskelupaikan saatuaan hyväksilukea osaksi opintoja.

  Metropolia Ammattikorkeakoulu ja monet muut korkeakoulut tarjoavat avoimen opintoja syksyn 2021 loppuun saakka maksutta työttömille ja lomautetuille. Tällä korkeakoulut pyrkivät lievittämään koronaepidemian sosiaalisia vaikutuksia.

  Useissa korkeakoulussa, kuten Metropoliassa, opintoihin voi hakeutua myös avoimen väylän kautta. Suoritettuuan hakukohteena olevan tutkinto-ohjelman vaatiman määrän vastaavan tasoisia (AMK-tutkinto) opintoja Metropolia avoimessa AMK:ssa, opiskelija voi hakea tutkinto-opiskelijaksi.

 • Kansanopistot ja kurssit
  Kansanopistot ja monet muut tahot järjestävät sekä maksullisia että maksuttomia kursseja ja koulutuksia. Vaikka näitä opintoja ei voi suoraan hyväksilukea tulevan tutkinnon osaksi, niissä hankittua osaamista voi opinnollistaa.

 • Verkostoituminen
  Omaan unelmien alaan voi tutustua myös verkostoitumalla alan ammattilaisten ja opiskelijoiden kanssa. Heiltä saa usein tietoa siitä, millaista alalla työskentely on, millaisia työuria alan ihmisillä on ollut ja miten he ovat alalle päätyneet. Verkostot auttavat myös löytämään töitä etenkin media-alalla.

 • Työt ja projektit
  Moni tekee töitä media-alalla ilman muodollista koulutusta. Opiskelu parantaa työllistymistä, mutta avustaviin tehtäviin voi päästä jo ennen opintoja. Tällaiset tehtävät antavat hyvän mahdollisuuden tutustua alaan ja kerryttää osaamista. Ammattituotannoissa työtehtävistä, vastuista ja palkkauksesta kannattaa keskustella etukäteen, ettei joudu liian vaativien haasteiden eteen ja jotta omat oikeudet työntekijänä toteutuisivat.

  Media-alalla tehdään paljon projekteja myös "rakkaudesta lajiin", eli ilman rahoitusta ja harrastusmielessä. Tällaisissa projekteissa verkostoituminen ja oppi on tärkein anti. Projekteja voi käynnistää myös itse, vaikkei koulutusta olisikaan. Itse opiskelemalla ja harrastamalla oppii paljon!

Re:act auttaa eteenpäin

Me Re:act-hankkeessa pyrimme auttamaan nuoria eteenpäin urapolulla monin tavoin. Työttömän nuoren kanssa tehdään urasuunnitelmia, mietitään erilaisia opiskelun mahdollisuuksia ja pyritään löytämään verkostoja uraa ja opintoja tukemaan. Jos jäit ilman opiskelupaikkaa ja olet työtön, ota rohkeasti yhteyttä!

Kirjoittaja on Re:actin koulutuskoordinaattori sekä Metropolian Elokuvan ja television tutkinto-ohjelman tutkintovastaava