Osaajia oppi­sopimuk­sella?

6.9.2021

Työnantaja, onko tarvetta rekrytoida? Haluatko uutta osaamista yritykseen? Onko yrityksessäsi erityisosaamista, johon on vaikea löytää työmarkkinoilta jo valmista tekijää? Oppisopimus voi olla ratkaisu!

Mikä ihmeen oppisopimus?

Lain mukaan oppisopimus on määräaikainen työsopimus, jossa opiskelija sitoutuu tekemään työtä työnantajalle korvausta vastaan saavuttaakseen ammattitaidon tietyssä ammatissa.

Käytännössä se tarkoittaa normaalia työsuhdetta pienillä mausteilla höystettynä. Toisella asteella oppisopimuksella voi opiskella ammatillista perustutkintoa, ammattitutkintoa tai erikoisammattitutkintoa. 

Media-alan tutkintojen rakenteen, sisällöt ja ammattitaitovaatimukset löydät täältä: 

Mitä työnan­ta­jal­ta odotetaan?

Opiskelijalle on tarjottava vähintään 25 h/vk. Palkka maksetaan työehtosopimuksen mukaisesti. Mikäli alalla ei ole työehtosopimusta, palkan tulee olla suuruudeltaan kohtuullista. Oppisopimus voidaan solmia lyhyeksikin aikaa, esim. kesäksi.

Opiskelija on työpaikallaan normaali, tasavertainen työyhteisön jäsen. Yrityksessä tulee olla tarjolla monipuolisia työtehtäviä. Jos yrityksessä ei ole koko tutkinnon kattavia työtehtäviä, osaaminen hankitaan muulla tavoin, esimerkiksi toisessa yrityksessä tai oppilaitoksessa opiskellen.

Opiskelijalle nimetään oma työpaikkaohjaaja. Työnantajana sinun tulee vastaa siitä, että opiskelijan on mahdollista suorittaa tehtäviä ohjauksen ja valvonnan alaisena. Työpaikkaohjaajille on tarjolla koulutusta, Stadin AO tarjoaa maksutonta koulutusta työpaikkaohjaajille. Lisätietoa työpaikkaohjaajakoulutuksesta löytyy Stadin AO:n sivulta (linkki).

Opiskelijalla tulee olla mahdollisuus osallistua tietopuoliseen koulutukseen opiskeluohjelmansa mukaisesti. Opiskelupäiviä on noin 3–4 päivää kuukaudessa. Päivät ilmoitetaan opiskelijalle ja työnantajalle hyvissä ajoin, jotta työvuorojen suunnittelu olisi mahdollisimman sujuvaa.

Sopimusta laatimaan

Oppisopimus laaditaan koulutuksen järjestäjän, työnantajan ja opiskelijan välille.

Siinä sovitaan mm. koulutuksen tavoitteista, osapuolten tehtävistä, yhteydenpidosta, korvauksista ja sopimuksen kestosta. Käytännössä tämä tapahtuu usein yhteisen pöydän äärellä työpaikalla. Opiskelijan ja työnantajan lisäksi paikalla ovat opiskelijan oma opettaja ja oppisopimuspalveluiden koulutustarkastaja, joka vastaa sopimuksen laadinnasta.

HOKS

Sopimuksen liitteeksi tulee HOKS eli opiskelijan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma. Siihen kirjataan mm. opiskelijan aiempi osaaminen ja työkokemus ja urasuunnitelma. HOKSin varsinainen ydin on sovitut työtehtävät ja näyttöaikataulu. Työtehtävät mietitään opetussuunnitelman pohjalta yrityksen mahdollisuuksien mukaan. Mikäli yrityksessä ei ole kaikkia työtehtäviä tarjolla, mietitään vaihtoehtoiset tavat hankkia osaamista.

Sopi­muk­sen purku

Aina kaikki ei suju niin kuin on kuviteltu. Eteen voi osua maailmanlaajuinen pandemia tai henkilökohtainen kriisi. Mikäli osapuolet ovat yksimielisiä, sopimus voidaan purkaa päättymään välittömästi. Sopimukseen kirjataan yleensä 4-6 kuukauden koeaika, jolloin purkuun ei tarvita erityistä syytä tai irtisanomisaikaa. Muulloin irtisanomisessa noudatetaan työehtosopimusta. Koulutuksen järjestäjällä on oikeus purkaa oppisopimus, jos työpaikalla ei toimita lain tai sovitun sopimuksen mukaisesti. Oppisopimus päättyy, kun koulutus päättyy tai sopimus puretaan.

Koulu­tus­kor­vaus ja palkkatuki

Kouluttava yritys saa opetuksesta ja ohjauksesta koulutuskorvausta. Stadin AO:n tarjoama koulutuskorvaus perustutkinnosta on tällä hetkellä 200 €/kk. Ammattitutkinnosta korvataan tällä hetkellä 50€/kk, erikoisammattitutkinnoissa koulutuskorvausta ei makseta.

Työttömän työnhakijan palkkaamisesta on mahdollista saada tietyin ehdoin lisäkorvauksia, kuten palkkatukea ja Helsinki-lisää. Palkkatuen määrä on 30–50% palkkakustannuksista, enimmillään 1400€/kk.

Yleisneuvontaa palkkatuesta löydät TE-palveluiden sivustolta (linkki). Puhelinnumero työnantajille on 0295 040 002 ja sähköposti rekrytointi.uusimaa@te-toimisto.fi.

Helsinki-lisästä löytyy lisätietoa Helsingin työllisyyspalveluiden sivustolta (linkki).

Alkoiko kiin­nos­taa?

Katso lisätietoa oppisopimuksesta Stadin AO:n verkkosivustolta (linkki).

Kirjoittaja on Re:actin koulutuskoordinaattori sekä koulutustarkastaja Stadin AO:n oppisopimuspalveluissa