Re:act sai vieraita Euroopan komissiosta

17.6.2022

Euroopan komission työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosaston (DG EMPL-D-osasto) päällikkö Katarina Ivanković-Knežević vieraili Helsingissä keskiviikkona 15.6.2022. Osana vierailuaan Ivanković-Knežević tutustui Metropolian sekä Re:act – Nuorten verkostot työelämään -ESR-hankkeen toimintaan ja tuloksiin.

Suvilahdessa Ivanković-Kneževićiä oli vastassa Metropolian toimitusjohtaja-rehtori Riitta Konkola, Re:actilta koordinaattori Aura Kaarivuo ja hankkeen osallistujia, sekä tapahtumatila Tiivistämön toiminnanjohtaja Mia Vainikainen. Tiivistämö on yksi Re:act-hankkeen tärkeimmistä työelämä- ja oppimisympäristöistä.

”Metropolialle on tärkeää kehittää työelämäyhteistyötä ja luoda tapoja, joilla valmistuvat opiskelijat siirtyvät mahdollisimman sujuvasti työelämään”, Konkola sanoo.

Re:act-hanke auttaa nuoria luomaan verkos­to­ja ja tutus­tu­maan työnantajiin

Re:act-hankkeen tarkoituksena on auttaa media- ja luoville aloille valmistuneita alle 30-vuotiaita nuoria pääsemään työurallaan alkuun, yhteistyössä alan työnantajien ja Helsingin työllisyyspalveluiden kanssa. Kaarivuon mukaan hankkeeseen on osallistunut kaikkiaan 73 nuorta, jotka ovat tarvinneet apua työuran alkuvaiheessa. Hankkeen aikana suurin osa nuorista on sijoittunut työelämään. Kaarivuon mukaan luoville aloille työllistymisessä verkostoilla ja kontakteilla on erittäin suuri merkitys.

”Työnantajien ja nuorten työntekijöiden tapaaminen kasvokkain on osoittautunut helpoksi ja toimivaksi tavaksi saada nuoria töihin. Nuoret huomaavat, että työnantajatkin ovat ihmisiä eikä heitä tarvitse jännittää. Samalla työnantajien edustajat pääsevät tutustumaan mahdollisiin uusiin työntekijöihin”, Kaarivuo sanoo.

Kaarivuon kertoo, että Re:actissa on ollut mukana yli 30 yritystä ja muuta toimijaa. Työnantajakumppanien sitoutuminen on onnistumisen kannalta tärkeää.

”Lyhyiden keikkojen lisäksi myös vakituisia työsuhteita on syntynyt. On tärkeää, että nuorille työntekijöille on tarpeeksi aikaa työpaikalla – kukaan ei ole ammattilainen aloittaessaan”, hän jatkaa.

Euroopan komission vieraita Tiivistämöllä
Kuvassa vasem­mal­ta Vesa-Pekka Poutanen, Helmi Soosaar, Katarina Ivanković-Knežević, Mia Vaini­kai­nen, Riitta Konkola. Kuvaaja: Matti Salo

Työl­lis­ty­mi­ses­sä tukea tarvit­se­vien nuorten tarpeiden ymmär­tä­mi­nen tärkeää

Ivanković-Knežević oli kiinnostunut kuulemaan, miten Re:act-hankkeessa on opittu tunnistamaan työllistymisen kanssa erityisesti tukea tarvitsevat nuoret. Hän antoi kiitosta hankkeelle hienoista tuloksista ja merkityksellisestä työstä ja korosti luovien alojen huomiointia jo perusopetuksen tasolla. Hänen mukaansa alan tasa-arvossa on otettu askeleita oikeaan suuntaan, mutta tehtävää vielä riittää.

Kaarivuon mukaan lähtökohtana on tutustua osallistuvaan nuoreen kunnolla ja keskustella, mitä nuori oikeasti haluaa uraltaan ja elämältään. Vasta tämän jälkeen on mahdollista tehdä konkreettisia johtopäätöksiä tai suunnitelmia.

”Ennen kaikkea moni nuori tarvitsee aikaa löytää itsensä ja oma juttunsa. Kypsyminen ammattiin tapahtuu vain ajan kanssa”, Kaarivuo sanoo.

Jouluna 2021 Metropolian elokuvan- ja tv:n tutkinto-ohjelmasta valmistunut Ossi Kallio kertoo, kuinka tärkeitä opiskeluaikana luodut työelämäkontaktit ovat olleet myöhemmän työllistymisen kannalta.

”Kun pääsee kerran näyttämään osaamisensa ja asenteensa oikeille ihmisille, seuraavalle työkeikalle yleensä pyydetään. Ja pikkuhiljaa oppii aina paremmaksi työssään ja saa enemmän vastuuta”, Kallio sanoo.

Tilaisuus päättyi Ivanković-Knežević kiitossanoihin, minkä jälkeen hän jatkoi matkaansa seuraavaksi Helsingin kaupungintalolla järjestettyyn International Social Housing Festival -tapahtumaan.

Lisä­tie­to­ja:

Antti-Veikko Salo
Projektipäällikkö,
antti-veikko.salo@metropolia.fi
puh. 050 355 0779

Re:act – Nuorten verkostot työelämään on Metropolia ammattikorkeakoulun toteuttama, Euroopan sosiaalirahaston / Hämeen ELY-keskuksen rahoittama hanke (4/2021–11/2022). Hankkeen kohderyhmää ovat alle 30-vuotiaat media- ja tapahtuma-aloille valmistuneet ja/tai alalla toimivat nuoret sekä alan työnantajat. Hankkeessa nuorille rakennetaan urapolkuja, autetaan nuoria ja työnantajia löytämään toisensa ja tarjotaan nuorille ohjausta ja koulutusta. https://react.metropolia.fi

Uutinen on julkaistu alunperin Metropolian sivustolla (linkki)

Kirjoittaja on Re:actin projektipäällikkö