ETLA: Tapahtuma-alan rooli Suomen taloudessa

9.9.2021

Jyrki Ali-Jyrkön ja Mika Pajarisen ETLA:lle tekemässä raportissa (ETLA Raportit Reports 116, julkaisupäivä 6.9.2021) on selvitetty, minkälaisia vaikutuksia koronalla on ollut tapahtuma-alan toimintaan ja kannattavuuteen. Seuraavassa on nostettu raportin pääkohdat lainauksena ETLA:n sivustolta.

Tiivis­tel­mä

Tässä raportissa keskitytään tapahtuma-alan koon ja kansantaloudellisen merkityksen arviointiin hyödyntäen sekä toimiala- että yritystason aineistoja. Lisäksi tutkitaan korona-ajan vaikutusta tapahtuma-alan yrityksiin. Tulosten mukaan tapahtuma-ala tuottaa 1,2 % Suomen bkt:sta. Yritysten lisäksi alalla toimii huomattava määrä muita toimijoita, kuten yhdistyksiä, säätiöitä ja julkisen sektorin alaisia organisaatioita. Vuonna 2019 alalla toimi määritelmästä riippuen 8 354–9 126 yritystä, ja ne työllistivät kokopäivätoimisiksi muutettuna 15 200–19 500 henkilöä vastaten 0,9–1,2 % koko yrityssektorin työllisyydestä. Tapahtuma-alan yritykset tuottivat Suomessa arvonlisää 800–1 200 miljoonaa euroa, ja niiden osuus koko yrityssektorin tuottamasta arvonlisästä oli 0,6–0,9 %. Vuosina 2019–2020 toimintaansa jatkaneista alan yrityksistä noin 70 prosentilla liikevaihto aleni. Lähes joka neljännellä näistä yrityksistä liikevaihto putosi vähintään 50 %. Todennäköisesti osuudet ovat todellisuudessa vielä suurempia, sillä aineistojen päivitysviiveistä johtuen lopettaneiden yritysten merkitystä ei ole pystytty ottamaan huomioon.

Tiivistelmä ETLA:n sivustolla

Etla selvitti, miten korona runnoi tapahtuma-alaa: liike­vaih­to tippui ja kannat­ta­vuus romahti yli 70 prosen­til­la alan yrityksistä

Tapahtuma-alan yhteenlaskettu liikevaihto Suomessa putosi yli viidenneksen ja kannattavuus romahti 65 prosenttia koronapandemian ja sitä torjuvien rajoitustoimien johdosta. Tänään julkaistun Etla-tutkimuksen mukaan kannattavuus mureni jopa yli 70 prosentilla alan yrityksistä. Kannattavuuden pudotus oli jyrkkä, puolet alalla jatkavista yrityksistä sai viime vuonna kasaan vain neljäsosan edellisvuoden tuloksesta. Nyt julkaistussa tutkimuksessa on voitu tarkastella vain alalla jatkaneita yrityksiä, eli koronakriisin vaikutukset koko tapahtuma-alaan ovat todennäköisesti vielä arvioituakin suuremmat, tutkijat varoittavat.

Tapahtuma-ala tuotti vuonna 2019 vähintään 1,2 prosenttia Suomen bkt:stä. Alalla toimi liki 10 000 yritystä, jotka työllistivät arviolta 15 000–20 000 henkilöä. Yritysten osuus koko yrityssektorin työllisyydestä oli prosentin luokkaa ja arvonlisää alan yritykset tuottivat arviolta 800–1 200 miljoonaa euroa (0,6–0,9 prosenttia koko yrityssektorin arvonlisästä).

Koronakriisi 2020 iski aiemmista kriiseistä poiketen raskaimmin yksityisiin palvelualoihin, ja pandemian johdosta säädetyt rajoitustoimet – sekä ihmisten oma-aloitteinen kokoontumisten välttäminen – ovat heijastuneet erityisesti tapahtumia järjestävien yritysten toimintaan. Kärsijöitä ovat olleet mm. konsertit, teatterit, urheiluottelut, konferenssit ja messut. Näiden toimintojen kansantaloudellisesta merkityksestä on kuitenkin erittäin vaikea saada kokonaiskuvaa, koska tapahtuma-ala sekoittuu usein muihin toimialoihin, alalla toimii hyvin monentyyppisiä organisaatioita ja itsensä työllistäjiä. Lisäksi työ on usein osa-aikaista tai jopa tapahtumakohtaista. Arviolta ainakin puolet tapahtuma-alan arvonlisästä ja työllisyydestä syntyy muissa organisaatioissa kuin voittoa tavoittelevissa yrityksissä.

Etlan tutkimusjohtaja Jyrki Ali-Yrkön ja tutkija Mika Pajarisen tänään julkaistussa tutkimuksessa Tapahtuma-alan rooli Suomen taloudessa (Etla Raportti 116) on selvitetty, millainen on ollut korona-ajan vaikutus tapahtuma-alan yrityksiin. Samalla tutkimus kartoittaa alan koon ja merkityksen Suomen kansantaloudessa hyödyntäen sekä toimiala- että yritystason aineistoja. Tapahtuma-alan yritysten löytäminen perustui Vainu.io:n tietokantaan siitä, mitä yritykset itse kertovat omasta toiminnastaan www-sivuillaan.

Artikkeli ETLA:n sivustolla

Tapahtuma-alan raju nousu ja lasku

  • Tapahtuma-alan liikevaihto lähes kaksinkertaistui vuosien 2012 ja 2019 välillä. Vuonna 2012 liikevaihto oli noin 0,94 miljardia, kun vuonna 2019 se oli noin 1,77 miljardia.
  • Vuonna 2012 tapahtuma-ala työllisti vakituisesti 12 620 henkilöä, kun vuonna 2019 se työllisti 17 083 henkilöä.
  • Tilaspäistyöllisiä on alalla runsaasti enemmän, arvioiden mukaan noin 120 000–175 000 henkilöä vuodessa.
  • Alan keskimääräinen kannattavuus oli viime vuonna noin 6,5 prosenttia. Erot tosin olivat suuria. Ohjelmatoiminnan kannattavuus oli yli 15 prosenttia, kun taas urheilujärjestöjen kannattavuus oli negatiivinen.
  • Koronaviruksen vaikutuksesta tapahtuma-alan liikevaihto on laskenut arviolta 1,5 miljardia euroa tänä vuonna.
  • Vakituisen henkilökunnan lomautukset ja irtisanomiset vaikuttavat yli 10 000 työntekijään.

Lähde: Tapahtumateollisuus ry:n ja Turun yliopiston kauppakorkeakoulun raportti 2020

Kirjoittaja toimii Re:actissa vaikuttavuusseurannan tekijänä